Klauzula informacyjna – Rekrutacja pracowników

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Styl Ceramika Spółka z o.o. z siedzibą w Sulęcinie ul. Wojska Polskiego 14 .
Z Administratorem możesz się skontaktować w następujący sposób:
– listownie na podany adres siedziby
-przez e-maila : stylceramika@op.pl
-telefonicznie : 957554865

2.Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane zawarte w CV oraz listach motywacyjnych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko , którego dotyczy ogłoszenie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO;

3.Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych . Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach , chyba że będziemy wstanie wykazać , że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec Twoich interesów , praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń .
Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.

4.Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść
skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udziału w procesie rekrutacji;

6.Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji oraz rok po jego zakończeniu albo do czasu cofnięcia zgody.
Prosimy o zawarcie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Styl Ceramika Spółka z o.o. z siedzibą Sulęcinie , moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji. Przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem”.